Skočit na obsah

Počítačová komunikace a sítě

OSNOVA

  1. rozdělení, topologie a využití počítačových sítí
  2. parametry, komponenty a prostředky sítí

Sítě

Sítě se používají ke komunikaci a jiným přenosům dat, jako je třeba stahování, ale i jiné získávání informací. Nejoblíbenějším požitím sítě je podle mě internet a pak síťové hry. Pak ke komunikaci programy jako je icq, skype atd.

Rodělení

1) Podle role uzlů

01A) P2P (peer to peer – rovný s rovným)v tomto uskupení jsou si všechny počítače rovni, Uživatel nemusí sdílená data posílat na server, ale nechá si je u sebe a ostatní uživatelé k datům přistupují přímo na jeho počítač. K tomuto není potřeba nějaký zvláštní operační systém.

 

 

 

02- HUB – slouží k rozdělení sítě

 

- Klient – běžný uživatel J

B) Serverové sítě Klienti se k těmto serverům připojují a využívají jejich služeb. Server je navržen tak, aby poskytoval přístup k souborům, informacím, poskytuje různé služby.

2) Podle rozsahu

A) LAN (Local Area Network) Lokální síť, jsou vždy v soukromé správě a působí na malém území, jako je třeba město, budova

B) MAN (Metropolitan Area Network) Jsou využívány jako páteře velkých podniků, vzhledem k značně vysokým požadovaným přenosovým rychlostem se pro přenos využívají optické kabely.

C) WAN (Wide Area Network) Rozlehlé sítě umožňují komunikaci na velké vzdálenosti. Rychlost přenosu dat je různorodá. Příkladem může být internet
03

0405 - server

3) Podle topologie (Způsoby propojení stanic)

A) BUS – skládá se pouze z jednoho kabelu (hlavního) data zde může posílat jen jeden uživatel druhému. Rychlost závisí na počtu uzlů a Hardwarovém zařízení
06

 

 

 

 

 

B) Hvězdice – počítače jsou propojeny centrálního prvku sítě – rozbočovač (HUB). Tato topologie požaduje velký počet kabelů a „spadnutí“ hubu znamená zánik sítě.
hvezda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Kruhová topologie (Ring) - Každý počítač má jeden vstup a jeden výstup. Signál postupuje po smyčce v jednom směru, a to znamená že při pádu jednoho počítače může být celá síť odsouzená k záhubě. Prstencová topologie se často používá jako páteř sítí a používá se pro ni optický kabel k vyšším přenosům dat.

kruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Hvězdicově kruhová topologie – Je to kombinace hvězdicové a kruhové topologie. Fyzicky je to však hvězda, ale informace prochází z jednoho uzlu do druhého. Z každého počítače vede pouze jeden kabel do centrálního prstencového rozbočovače. Pokud se tedy přeruší některý z uzlů připojeného k rozbočovači síť se nepřeruší.
kruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry počítačových sítí

Velkou roli zde hraje software počítače uživatele, ale těchto faktorů je spousta.

 

1) Propojovací kabely sítí

Určuje se podle rychlosti dat které dokáže přenést

A) Twisted Pair - kroucené linky, propletení drátů. Rychlost 100 Mbitů
B) Coaxial Tenký - 10Base5    Thinnet délka max 150 M, rychlost 10Mbitů
C) Optické vlákno - skleněná vlákna   Přenos dat vlnovodem – komplikovaná ale velmi rychlá technologie.