Skočit na obsah

MS Word - články, formuláře, hromadná korespondence

Osnova

 1. Možnosti editoru
 2. Novinové články
  1. využití odstavců
  2. využití oddílů
  3. využití sloupců
  4. začlenění obrázků a kreseb
 3. Hromadná korespondence
 4. Formuláře

Možnosti editoru

 • kontrola pravopisu
 • automatická tvorba obsahu rejstříku
 • tvorba hypertextových dokumentů - internetové stránky
 • jednoduché formátování - styly, tabulátory, písma
 • zpracování formulářů, hromadná korespondence

Novinové články

 • obsahují text + grafiku
 • nutné nastavení správného obtékání a polohy obrázků
 • lze zařadit vícesloupcový text, popřípadě editovat počet sloupců na stránce
 • text je obvykle zarovnáván do bloku a je nastaveno vhodné dělení slov

Využití odstavců

 • odstavec = souvislá část textu zakončená zalomením odstavce (Enter)
 • styl odstavce = pojmenovaný a přednastavený způsob formátování odstavce
 • strukturovaní dalších textů - zvýšení přehlednosti
 • formátování nadpisů a podnadpisů v delším textu
 • sjednocení formátování dokumentů (Formát - Styl)

Využití oddílů

 • oddíl = základní prvek článku (Vložit-Konec- Konce oddílu)
 • samostatná část textu s vlastním formátování stránky (počet sloupců na stránce, číslování, záhlaví a zápatí v textu)
 • užití - zpřehlednění a uspořádání delších textů

Využití sloupců

 • sloupec = obdélníková část textu, která nezabírá celou šířku strany
 • nastavení sloupců (Formát - Sloupce)
 • používají se v novinových článcích a časopisech
 • většinou zarovnávány do bloku (nutnost správného obtékání textu okolo obrázků)

Začlenění obrázků a kreseb

 • můžeme vkládat rastrovou grafiku (Vložit - Obrázek) nebo můžeme vytvářet jednoduchou vektorovou grafiku pomocí panelu kreslení
 • tvorba tabulek a grafů
 • editace obrázku - Místní menu - Formát - nastavení velikosti, obtékání textu, pozice,...

Hromadná korespondence

 • zpracování hromadně rozesílaných textů: formulářové dopisy, adresní štítky, obálky, katalogy
 • rozdílné texty jsou uloženy v datovém souboru
 • shodné texty tvoří hlavní soubor
 • podstata hromadné korespondence
 • hromadná korespondence

Postup při zpracování

 • 1. Spuštění - Nástroje - Dopisy a korespondence
 • 2. Volba typu - dopisy, adresní štítky, obálky, katalogy, maily
 • 3. Výběr souboru pro hlavní dokument
 • 4. Vytvoření, otevření datového souboru (text - MS WORD, tabulka - MS EXCEL, databáze - MS ACCESS)
 • 5. Zápis dat do datového souboru
 • 6. Vložení slučovacích polí do hlavního dokumentu
 • 7. Sloučení do nového dokumentu

Formuláře

 • přednastavené šablony pro vyplňování dat
 • využití - vyplňování tiskopisů
 • možnosti: použití vzorců pro výpočty, navrhování a vkládání tabulek, stínování pole formuláře, vložení rámu
 • pro tvorbu používáme panel formuláře
 • nutností je uzamknutí formuláře - omezení editace dat
 • typy proměnných formuláře:
 1. Text - nastavení podtypu - typu textu nebo data a stanovit jeho rozsah (běžný datum, datum a čas, číslo, aktuální datum a čas, výpočet )
 2. Zaškrtávací pole - ano nebo ne
 3. Rozbalovací pole - možnosti dané autorem formuláře