Skočit na obsah

Databázové systémy

OSNOVA

 1. Seznámení
 2. Zakladní pojmy
 3. Datové modely

systémy pro sběr, uchování, vyhledání a zpracování informací ( údajů, dat) za účelem jejich poskytování

 • důvod vzniku = efektivní práce s informacemi
 • DS se zabývá vědní obor Informatika
 • počátky DS spadají do 60. Let
 • DS vzniká spojením systému řízení báze dat ( SŘBD ) a vlastní báze dat (viz obr.)
databáze

Základní pojmy DS

Pro práci s daty SŘBD podporují zejména tyto funkce:

 • vytvoření báze dat (CREATE)
 • vkládání dat (INSERT)
 • aktualizace dat (UPDATE)
 • rušení dat (DELETE)
 • výběr z báze dat (SELECT)
 • tvorba formulářů (FORMS)

Vypovídající schopnost DS

 • řazení dle velikosti,chronologicky
 • tabulky, grafy, zvukové signály, grafická forma atd.
 • dělení na dílčí atributy ( údaje ) o dané množině objektů ( entit )
 • uložení v položkách (Fields) – charakterizovaných názvem a datovým typem

Každá položka musí být určitého datového typu. Obecně akceptované jsou tyto typy dat:

 • Textový typ - textový řetězec, zpravidla do max. délky 255 znaků
 • Číselné typy - pro uložení celých a reálných čísel s pevnou i plovoucí desetinnou tečkou
 • Logický typ - slouží k uložení logické hodnoty Ano/Ne (True/False, Yes/No)
 • Memo - pro uložení textu proměnné délky
 • Datumový typ - pro uložení data a času

Datové modely

Hierarchický model dat

organizování do stromové struktury

Hierarchický model dat

Síťový model dat

zobecnění hierarchického modelu dat, který je doplněn o mnohonásobné vztahy

Hierarchický model dat

Relační model dat

Nejmladším databázovým modelem je model relační, který byl popsán v roce 1970 Dr. Coddem. V současnosti je tento model nejčastěji využíván u komerčních SŘBD. Relační databázový model má jednoduchou strukturu. Data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců.