Skočit na obsah

Publikování a tvorba reklamy

OSNOVA

 • Podstata a prostředky, systém Corel Draw – možnosti, ovládání, nastavení
 • Grafické prvky, editační techniky, barevné modely a vrstvy

DTP

 • Desktop Publishing – „Publikování od stolu“
 • tvorba a příprava tiskovin s podporou PC (plakáty, reklamní letáky)

Fáze DTP

 1. získání dat
 2. úprava dat
 3. publikování a tisk

Využití - zrychlení a zkvalitnění typografických prací a předtiskové přípravy

Software pro DTP

 • MS Word, OO Write, OO Draw – k přípravě textů
 • Photo Filtre, Zoner Photoeditor - editory rastrové grafiky
 • Zoner Calisto – editor vektorové grafiky

Speciální systémy pro DTP

 • Corel Suite (draw) X4
 • Adobe Creative suite CS3

Corel Draw

 • vektorový editor
 • komplexní programový systém pro DTP složený z několika modulů - zákl. modul Corel Suite
 • vícestránkové dokumenty
 • práce s objekty a skupinami objektů
 • práce s vrstvami a efekty
 • Corel PHOTOPAINT - rastrový editor
 • Corel TRACE - převod rastrové grafiky na vektorovou

Pomůcky pro tvorbu grafiky

 • vodící linky, pravítka, rastr
 • uchopení za objekty a body
 • panel vlastnosti, správce objektů, vrstvy, skupiny

Grafické prvky

 • čáry, křivky
 • tvary (obdélník, elipsa, hvězda...)
 • texty - řetězcový a odstavcový
 • importované rastry (kliparty)

Grafické efekty

 • výplň – přechod, textura
 • stín, vysunutí, průhlednost
 • obrys
 • další: transformace objektů - poloha, posun, velikost, odsazení, klonování

Využití objektu a vrstev

 • dokument se sestává z prvků zvaných
 • objekty - správce objektů
 • vrstvy - organizace objektů, pořadí objektů, viditelnost, editovatelnost, tisknutelnost
 • speciální vrstva – vrstva pro předlohu stránky (vodící linky, mřížky)

Nastavení barev

Barevná paleta

 • množina barevných odstínů
 • odstíny vznikají kombinacemi základních složek
 • počet kombinací je dán délkou binárního kódu - barevnou hloubkou

Barevná hloubka

 • 1 bitová barva (21 = 2 barvy) - B/W (černobílá)
 • 4 bitová barva (24 = 16 barev)
 • 8 bitová barva (28 = 256 barev) – např.odstíny šedé
 • 16 bitová barva (216 = 65 536 barev) High Color
 • 32 nebo 24bitová barva (232 = 4 294 967 296, 224 = 16 777 216) - True Color

Míchání barev

Aditivní způsob

 • využití principu zobrazení monitoru
 • zvýšením intenzity barevných složek získává bod displeje světlejší barvu

Substraktivní způsob

 • využití principu barevného tisku
 • pokrytím bílého bodu papíru barevnými složkami se získá tmavší barva papíru

Barevné modely

 • RGB - aditivní model (R - red – červená,G - green – zelená,B - blue - modrá)
 • RGB
 • CMYK - substraktivní model (C - cyan – azurová, M - magenta – purpurová, Y - yellow – žlutá, K - black - černá)
 • CYMK

Rozhraní programu Corel

corel