Skočit na obsah

Zpracování dat v MS Access

OSNOVA

 1. Struktura databáze
 2. Typy dat
 3. Zajištění vstupu dat
 4. Třídění a výběr dat
 5. Zpracování výstupů

MS Access

 • program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office
 • program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem zpracovávat a vyhodnocovat data, která jsou uložena v databázi
 • práce se soubory MDB = Databáze

Struktura databáze

Tabulky- vložená data

Dotazy
– pojmenované výběrové a třídící definice

 • Výběrové
  • Z 1 T
  • Z více T
 • S výpočtem –vytvářecí
 • Se souhrny

Formuláře
– okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat pro ovládání databáze

 • Vytvoření formuláře
  • Průvodce – zdroj dat – tabulky,dotazy
  • Návrh
 • Editace formuláře
 • využití návrhového režimu
 • využití sady nástrojů
 • popisek, textové pole, skupinový rámeček, ovládací prvky – tlačítka, přepínače, seznamy, obrázky, podformuláře, čáry, pravítka, mřížky

Sestavy

 • pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk
 • možnost seskupení dat v soustavě
 • možnost výpočtů pomocí agregačních fcí 2 způsoby :
  • podrobný
  • souhrnný
 • Úprava sestavy
 • využití návrh. Zobrazení
 • formátování, změna barev, popisky, obrázky

 

Stránky

 • pojmenované internetové stránky se sestavami

Makra
– pojmenované definice pro automatizaci činnostíàvisual basic- tlačítka dialogy
Moduly
– programy vytvořené v jazyce visual basic

Vyhledávání v tabulce

 • do tabulky lze vložit ovládací prvek seznamu k jakékoliv položce
 • zdrojem dat může být tabulka nebo dotaz

Import dat

Soubor->Načíst externí data

>
 • Import = přenesení dat do databáze
 • Propojení = vzniká odkaz na externí soubor

Import = vzniká nová datová tabulka

Typy souborů pro import:

 • mdb (tabulky, dotazy)-Acess
 • dbf (univerzální datová tabulka)
 • DBASE
 • VFP
 • xls (tabulka excelu)