Skočit na obsah

Zpracování tabulek a tabulkové procesory

Osnova

 1. Tabulkové procesory
 2. Typy tabulkových procesorů
 3. MS EXCEL
 4. Typy dat
 5. Formátování tabulek
 • typy a funkce tabulkových procesorů
 • ovládání a nastavení Excelu, typy dat a formátování tabulek

Tabulkové procesory

 • systém pro organizaci a správu dat formou přehledných tabulek
 • určeny pro zpracování dat převážně číselného charakteru
 • snadné vytváření grafů a analýza různých alternativ
 • operace s daty (výpočty, matematické funkce, formátování, řazení dat,..)

Typy tabulkových procesorů

Pro Windows

 • MS Excel - součást MS Office
 • Open Kalk - součást Open Office pro Windows
 • Calc 602 - součást Suite 602

Pro Linux

 • Open Kalk - součást Open Office pro Linux

MS EXCEL

 • součást Microsoft Office
 • využívá se pro tvorbu tabulek a grafů
 • ovládá se pomocí menu nebo klávesových zkratek a nástrojových panelů
 • součástí je průvodce MS Excelu
 • možnost nastavení pracovní plochy (zobrazení nástrojových panelů, barvy, zobrazení oken)

Nastavení Excelu

 • zobrazení nástrojových panelů
 • zobrazení dokumentů
 • zobrazení oken
 • formátování buněk, listů a sešitů
 • nastavení zálohování a adresářů pro dokumenty
 • nastavení tisku

Členění dat

 • Buňka- nejmenší datová jednotka
 • List - tabulka složená z buněk (rozčleněn na sloupce a řádky)
 • Sešit - soubor * . XLS

Typy dat

Čísla

 • skupiny cifer vyjadřující množství
 • mohou s nimi být prováděny operace (+, -, ( ), /, Kč, %)
 • automatické zarovnání v pravo

Texty

 • může mít až 255 znaků
 • do vzorců se text vkládá v uvozovkách a spojuje se operátorem (+)
 • automatické zarovnání v levo

Vzorce

 • zápis začíná vždy znaménkem =
 • výraz pracuje s daty v buňkách pomocí odkazů
 • odkaz tvoří adresa buňky nebo oblasti buněk
 • pokud je výpočet chybný v buňce se zobrazí chybové hlášení

Formátování tabulek

 • podmíněné formátování
 • automatické formátování
 • nastavení písma, zobrazení čísel
 • nastavení velikosti buněk, sloupců a řádků
 • nastavení barvy a ohraničení tabulek