Skočit na obsah

Základní principy a hardware počítačů

Osnova otázky

 • Princip, funkce počítače
 • Blokové schéma počítače
 • Vývoj počítačů
 • Sestava osobního počítače
 • Parametry komponent počítače

Základní pojmy

 • Informace - sdělení které je určeno k přenosu (k šíření)
 • Hardware - HW - technické zařízení ze kterého se PC skládá
 • Software - SW - programové vybavení počítače
 • Výpočetní systém - systém určený pro hromadné spracování dat, pro komunikaci ke zpracování dat dochází elektronickou cestou, jiný název je ICT ( informační komunikační systém)
 • Počítač - zařízení určené pro elektronické zpracování dat, skladá se ze vstupního zařízení (myš, klávesnice), PC jednotky a výstupního zařízení (monitor, tiskárna)
 • Program - sada instrukcí popisující způsob zpracování dat
 • Data - elektronicky zpracovená a uložená informace
 • Datový soubor - skupina souvisejících dat uložená v paměti PC a pojmenována

Rozdělení počítačů

 1. sálové počítače - státní správa, velké firmy, hromandné zpracování
 2. osobní počítače (běžné PC, notebooky, PDA)
 3. speciální (grafické stanice, herní konzole)

Vývoj počítačů

 • první zmínky 1000 let přnl, nástroj na počítání - Abakus - hliněná tabulka
 • 1620 - poprvé pojem osobní počítač
 • Model číslicového PC navržen 1945 - John von Neumann -> Neumanovo schéma počítače
Von Neumannovo schéma počítače
 • vstupní jednotka - vstup a kódování dat do elektronické podoby
 • paměť - slouží k uchování dat v průběhu jejich zpracování
 • aritmeticko-logická jednotka - procesor, provádí operace a zpracování dat
 • výstupní jednotka - k zápisu nebo zobrazení zpracovaných dat
 • řídící jednotka - vysílá řidící signály a přijímá informační signály z ostatních jednotek, řídí průběh zpracování dat

Druhou základní architekturou počítačů je Harvardská architektura počítače

Vývoj počítačů po roce 1940

Generace Rok Konfigurace Rychlost (operace / s) Součástky
0. 1940 Budova Jednotky Relé
1. 1950 Patra budovy Stovky Elektronky
2. 1958 Do 10 skříní Tisíce Tranzistory
3. 1964 Do 5 skříní Desetitisíce Integrované obvody
4. 1972 1 skříň Statisíce Integrované obvody LSI
5. 1981 1 přístroj Miliony Integrované obvody VLSI

Složení sestavy obyčenjného PC

Hardware: procesor, operační paměť, grafický adaptér, pevný disk, základní deska, optická mechanika (CD, DVD), zvukový adaptér, zdroj

Software: v 98% windows, poté ostatní programy (word, excel, opera, icq ....)

Periferie: monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skenr, reproduktory ...