Skočit na obsah

Internet a jeho služby

Osnova otázky

 • struktura, adresace, domény a základní služby
 • prohlížení a vyhledávání informací, vystavení vlastních dat na Internetu

Význam

 • Internet je veřejná, světová počítačová síť.
 • Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb - elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog atd.

Struktura internetu

 • URL - Má obdobný význam, jako telefonní číslo v běžném telefonním styku. Dané URL musíme zadat, abychom mohli “zavolat” požadovanou službu
 • TCP/IP - sada TCP/IP protokolů. Základní protokol Internetu.
 • struktura internetu

Adresace

IP adresy a doménová jména

 • IP adresa - 32 bitové číslo - uvádí se jako 4 dekadická čísla. Každý počítač má přidělenou jedinečnou IP adresu. Např. 182.108.160.9
 • Doménové jméno - IP adresa je nahrazena tzv. doménovým jménem. Možno použít místo IP adresy. Např. seznam.cz
 • Globální domény .com .net .org jsou generickými doménami a nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.
 • Národní domény .cz Česká Republika .de Německo
 • Placená doména 2. řádu - firma.cz, idnes.cz
 • Neplacená doména 3. řádu - uzivatel.webzdarma.cz, kola.ic.cz
 • DNS (Domain Name Service) - uživatelé používají doménová jména - počítače komunikují pomocí IP adres.. vzájemný překlad zajišťuje služba DNS.

Základní pojmy:

 • WWW - zkratka pro World Wide Web - je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP
 • Browser - internetový prohlížeč, který umí ze sítě načíst a zobrazit webové stránky. ( Opera, Mozilla Firefox, MSIE )
 • Webový server - Počítač, který je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - programů zvaných webový prohlížeč. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky.

Běžné služby (protokoly) internetu:

Elektronická pošta

 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, přenos e-mailů
 • POP3, IMAP - protokoly (služby) pro přístup k elektronické poště (e-mailu)

Přenos souborů

 • FTP - File Transfer Protocol, připojení na jakýkoliv vzdálený server s možností přenosu souboru
 • HTTP - hypertext transfer protocol, protokol (služba) pro přenos hypertextových dokumentů
 • HTTPS - protokol pro zabezpečný přenos hypertextu
 • DHCP - dynamická konfigurace síťové stanice
 • instant messaging, chat - online komunikace

Způsoby připojení k internetu

 • pomocí telefonní linky ADSL
 • pomocí kabelové televize nebo vyhrazené linky
 • pomocí satelitní datové sítě
 • pomocí pozemní bezdrátové datové sítě
 • pomocí mobiliní telefonní sítě
 • pomocí elektrické napájecí sítě

Elektronická pošta - E-mail

 • správa pomocí internetového prohlížeče (možnost přístupu z různých míst, nutná záloha dat)
 • správa pomocí klienta elektronické pošty (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Foxmail)
  offline provoz, umístění dat na disku PC, omezený přístup k poště

Vystavení vlastních dat na internetu:

 • Blogování - internetový deník (bloguje.cz, blogger.com)
 • Webové prezentace - nutné znalosti HTML, umístění pomocí FTP klienta (např. TotalCommander)