Skočit na obsah

MS PowerPoint

OSNOVA

 1. Typy prezentací­
 2. Prezentační systémy
 3. Zásady pro tvorbu
 4. Prvky prezentace
 5. Design a animace

elektronický způsob předávání informací, ve kterém se dá jednoduše zpracovat text, grafika, animace, zvuk nebo video

1.Typy prezentací

1. Automatická

- prezentace u které není nutná účast člověka, je nastavená podle předem určeného časování

využití: prezentace při jednání, výstavy

2. Interaktivní

- u prezentace je nutná účast člověka, který spolupracuje a vyhledává informace apod.

využití: dataprojektor s aktivní tabulí

3. Výuková

- prezentace pro podporu výuky na dané téma

využití: přednášky, semináře

2. Prezentační systémy

 • Internetové stránky

- nejčastější forma interaktivní prezentace na internetu, nutný HTML jazyk, registrace domény a webhosting

 • PowerPoint

- tvorba výukové prezentace, využití sekvence snímků s textem, grafikou, zvuky a animacemi

 • Impress - Open office (free verze)

- neplacená verze PP, SMART Nootebook, pro tvorbu interaktivních prezentací

 • Adobe Captive

- tvorba videoprezentací pro výuku

3. Zásady pro tvorbu

- důkladné vytvoření osnovy, přesvědčivý obsah, úvod, informace

- pojmy, vysvětlení cizích pojmů, přehlednost, ukázky

- velikost, stručnost, cíle prezentace, vkusný a jednotný styl prezentace (možnost využití přednastaveného stylu)

- velikost, barva a styl písma, zvukový doprovod, výstižné a názorné obrázky, video...

4. Prvky prezentace

Šablona

- nastaví a sjednotí design prezentace

-ukládá se do souboru POT, který obsahuje: předlohu snímku, styl textu, rozvržení snímku, záhlaví a zápatí, pozadí snímku a grafiku, ovládací tlačítka

Text

- použití bezpatkového písma

- použití čitelných a výrazných fontů

- nastavení řádkování

- mezery mezi odrážkami

- dodržení odstavců

Pozadí

- na pozadí lze použít různé obrázky nebo přednastavený jednotný design

 • fotografie-Zoner PhotoStudio - ve formátu JPG, vhodná velikost a komprese
 • kliparty - ve formátu WMF, PNG, GIF
 • tapety, koláže, efekty, přechody - Zoner Callisto - ve formátu JPG, PNG
ve formátu JPG, PNG

5. Design a animace

Animace

 • animované obrázky - GIF
 • interaktivní animace - SWF
 • výukové animace - SWF

Video

 • videosekvence -  AVI, MPG
 • zvuky - hudba a komentáře