Skočit na obsah

Zpracování dat na PC

Osnova

 • Kódové tabulky
  • České znakové sady
  • Univerzální znakové sady
 • Číselné soustavy
  • Desítková
  • Dvojková
  • Šestnáctková

Průběh zpracování informace

transformace informace

Kódové tabulky – Znakové sady

 • základní tabulka pro zakódování a dekódování znaků z binárního kódu
 • s rozvojem počítačů vznikaly další kódové tabulky doplněné o znaky národních abeced
 • ASCII(American Standard Code for Information Interchange)
 • ASCII - 7bit - původní základní tabulka, znaky bez diakritiky, 128 znaků
 • ASCII - 8bit - rozšířený kód, 256 znaků (128 normovaných + 128 podle národní znakové sady) - všeobecně rozšířená

České znakové sady

 • Kamenických, PC Latin, ISO Latin, Windows 1250 - obsahují znaky české abecedy

Univerzální znakové sady

 • UNICODE, UTF-8 - využívají více národnostních sad zároveň

Číselné soustavy

 • Soustavy pro vyjádření informací za pomocí kombinace čísel či písmen

Desítková soustava

 • Obvyklý způsob vyjádření informace
 • Obsahuje znaky 0-9
 • Je srozumitelná

Dvojková (Binární) soustava

 • Soustava využívající znaků 0 a 1
 • Možnost zakódovaní informace pomocí el. Impulsů 0 – proud neprochází, 1 – proud prochází
 • Označuje se také jako strojový kód

Šestnáctková (Hexadecimální) soustava

 • Zjednodušuje práci s dvojkovou soustavou
 • Využívá číslice 0-9 a písmena a-f pro hodnoty 10 -15

Příklad přepočtu z Binární soustavy do desítkové: číslo 1110 1001

 • Pro lepší pochopení si přepíšeme čísla do tabulky (dole)
 • Sečteme všechny čísla, kde se objevila v binárním kódu 1:

  1*20+0*21+0*22+1*23+0*24+1*25+1*26+1*27=1+8+32+64+128=233

 • Desítková soustava

  27

  26

  25

  24

  23

  22

  21

  20

  128

  64

  32

  16

  8

  4

  2

  1

  Binární kód

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  0

  1

Příklad přepočtu z Binární soustavy do desítkové: číslo 1110 1001

 • Rozepíšeme si postupně mocniny čísla 2 (např. do tabulky)
 • Zapisujeme čísla 1 k mocninám, které „se vejdou“ do příslušného čísla a postupně sčítáme
 • Např. číslo 128 se do 96 nevejde, tak k němu napíši 0, číslo 64 již ano, proto píši 1, číslo 32 se již do zbytku nevejde, protože 64+32=96>83, tak píši 0, tímto způsobem pokračuji do té doby, než dosáhnu požadovaného čísla
 • Binárně zapsané číslo 83 je 0101 0011
 • Desítková soustava

  27

  26

  25

  24

  23

  22

  21

  20

  128

  64

  32

  16

  8

  4

  2

  1

  Binární kód

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  1

  1