Skočit na obsah

Zpracování textu a textové editory

Osnova

 1. Rozdělení textových editorů
 2. Microsoft Word
  1. Nastavení stránky dokumentu
  2. Formátování textu
  3. Typy fontů
  4. Šablony dokumentu
 • systémy pro zpracování textu

Rozdělení textových editorů

 • Základní – holý text bez formátování (Edit, Text602, Poznámkový blok)
 • Programátorské – text+příkazy programovacího jazyka, kontrola zápisu, barevné zvýraznění (PSPad, Notepad++, Turbo Pascal…)
 • Publikační – formátování textu, kontrola pravopisu, vkládání grafiky, tabulek, hromadná korespondence, formuláře (MS Word, OO Write, 602 Writer)
 • Profesionální - pro sazbu a tisk časopisů a novin (Adobe InDesign…)

Microsoft Word

 • součást kancelářského balíku Microsoft Office
 • publikační editor pro kancelářské použití

Nastavení stránky dokumentu

 • Soubor –> Vzhled stránky (nastavení okrajů, orientace…)
 • Formátovací oddíly pro rozdílné nastavení  jednotlivých stránek – Vložit->Konec->Oddíl (na další stránce)
 • Rámeček stránky – Fomát->Ohraničení a stínování->Ohraničení stránky
 • možnost využití předpřipravených šablon

Formátování textu

 • formátování – změna vzhledu a rozmístění textu
 • pomocí ikonek na panelu Formát (MSO 07 - Písmo)
 • objekty pro formátování:
Struktura formátování

Typy fontů

 • Patkové – Times New Roman (MSO 07 – Cambria)…
 • Bezpatkové – Arial (MSO 07 – Calibri)…
 • Ozdobné – Script…
 • Symboly – Symbol…
 • typografie – obor, který stanovuje zásady pro tvorbu tištěných textů
 • typografická jednotka – bod (0,376mm)
 • v anglosaském měrném systému se někdy používá pica (4,2336 mm)

Šablony dokumentu

 • speciální soubory s nastavením formátování
 • *.dot (MSO 07 - *.dotx), výchozí šablona pro prázdný dokument Normal.dot
 • při uložení nové šablony, se automaticky zařadí do seznamu šablon
 • využití – firemní dopisy, faxy, formuláře, tiskopisy…