Skočit na obsah

MS EXCEL - výpočty, grafy a datové seznamy

Obsah

 • Charakteristika
 • Výpočty
 • Grafy
 • Datové seznamy
 • Makra

Charakteristika

 • Programový systém určený ke zpracování dat
 • Data jsou uspořádána do tabulek
 • Využívají se vzorce a funkce pro operace s daty
 • Data je možno formátovat
 • Je možno vytvářet grafické výstupy

Výpočty

Sestavení vzorců

 • Vzorec začíná znakem =
 • Vzorec pracuje s daty v buňkách pomocí odkazů
 • Odkaz tvoří adresa buňky nebo oblasti buněk

Adresy buněk

Relativní odkaz

 • Odkaz na buňky v relativní poloze vůči vzorci - normální odkaz B 1
 • Při přesunu nebo kopírování vzorce se mění adresa odkazu

Absolutní odkaz:

 • Odkaz na buňky s absolutní polohou v tabulce - speciální znak dolaru $
 •  $ vkládáme pomocí F4
 • $C $5 : $C $10      
 • Při přesunu nebo kopírování vzorce se nemění adresa odkazu

Typy výpočtů

 • Aritmetické operace -   *, /    +, -
 • Logické operace - AND, OR - Finanční, statistické, matematické, vyhledávací
 • Funkce - SUMA ( ), PRŮMĚR ( ), MAX ( ), SIN ( )
 • Relace -  = , <, >

Podmínky ve vzorcích - umožňují změnit hodnotu buňky podle hodnot vzorce syntaxe =KDYŽ ( K8<20 %;”!”;”-“)

Grafy

Tvorba grafu

 • Vytvoříme tabulku dat
 • Vložit / graf
 • Pomocí průvodce vybereme požadovaný graf a přiřadíme hodnoty a popisky

Typy grafů

 • Spojnicový, Sloupcový a Výsečový

Prvky grafu

Datové seznamy

Datový seznam

 • Rozsáhlá tabulka obsahující velké množství dat

Práce s datovým seznamem

 • Výběr (filtrace) dat  podle zadaných kritérií– automatický a rozšířený filtr
 • Ukotvení záhlaví - použití příček, které zastaví záhlaví při rolování
 • Využití makropříkazů a automatizace

Filtry

 • Automatický filtr - možnost nastavit pouze 2 podmínky
 • Rozšířený filtr - vytvoříme tabulku podmínek, které použijeme pro rozšířený filtr

Souhrny dat

 • Sdružení dat do skupin - souhrnu
 • Možnost součtu ve skupinách, rozbalování souhrnů, využití více úrovní

Skupiny dat

 • Ručně nastavené seskupení řádků, nebo sloupců

Pohledy

 • Pojmenované nastavení zobrazení tabulky
 • Možnost zahrnout nastavení tisku, skrytí řádků a sloupců, nastavení filtru atd.

Makra

 • Záznam určitých kroků a nastavení, které nám fungují jako program
 • Nástroje / Makro / Záznam nového makra / název makra / nahrávat / zastavit nahrávání
 • Využití pro automatizaci práce v MS Excel