Skočit na obsah

Operační systémy a správa disků

Operační systém

Dělení:

1. Volně stažitelné / placené
2. ovládání pomocí příkazového řádku / vizuální prostředí

- je naprosto základní prvek softwarového vybavení počítače
- řídí všechny procesy v počítači
- ostatní programy se instalují teprve do OS, v jehož režimu potom fungují (nebo taky ne...)
- je soubor programových prostředků, který zajišťuje styk programátora s počítačem a umožňuje
   plné využití tech. prostředků
- samozřejmostí je v součastné době Grafické prostředí - grafický operační systém
- Přijímá a provádí interpretuje požadavky od programátora, z programu.
- Zajišťuje předání zařízení základní jednotky mezi jednotlivými programy.

- Plánuje a ovládá –V/V operace
- Chrání souběžně prováděné programy
- Překládá a linkuje programy do stroj. verze
- Dovádí programy do paměti,dynamicky přiděluje
- Umožňuje konversační využití počítače
- Zajišťuje opracování pomocných operací

- síťová komunikace
- interpret příkazů

Vývoj OS

• DOS, OS, VM
    o operační systémy IBM pro sálové počítače /360, /370
    o pro dávkové zpracování nebo terminálovou síť
• VMS
    o legendární OS pro sálové počítače a minipočítače DEC
    o v době největší slávy více instalací než všechny systémy UNIX
• CP/M
    o první diskově orientovaný OS pro 8 bitové stolní počítače
    o princip souborového systému
• MS DOS
    o operační systém pro první PC
    o spojení výhod operačních systémů UNIX a CP/M
• alternativy k MS DOS
    o PC DOS - varianta MS DOS od IBM
    o DR DOS - systém kompatibilní na úrovni příkazů
• OS/2
    o operační systém pro počítače PS/2 IBM
    o důsledný preemptivní multitasking
Současné OS:
    nejrozšířenější je placený OS – Windows
Další OS:
    Linux, MacOS

SPRÁVA SOUBORŮ V MS-DOS

Soubory se ukládají do podadresářů kmenového adresáře
V MS-DOS se s nimi dá manipulovat pomocí příkazového řádku

Základní vlastnosti MS-DOS

    • textové rozhraní - příkazový řádek
    • desktopový - pro lokální PC
    • 16 bitový - délka zpracovávané instrukce v jednom pracovním cyklü
    • jednoužívatelský
    • jednoúlohový - bez podpory multitaskingu
    • jednoprocesorový
    • souborový systém FAT16

Základní příkazy MS-DOS

Změna diskové jednotky
    • A : B : - disketové jednotky
    • C : - Z : - jednotky pevných disků

Příkazy pro práci s adresáři

Zobrazení obsahu adresáře - Directory
    o DIR [adresář, maska] / [parametr]
    o Parametry
    /p - stránkování
    /b - úsporný výpis
    /o - setříděný výpis
    o Příklad :
        DIR /p/b/o


Změna aktuálního adresáře - Change Directory
    o CD [ adresář ]
Vytvoření adresáře - Make Directory
    o MD [ adresář ]
Zrušení prázdného adresáře - Replace Directory
    o RD [ adresář ]

Příkazy pro práci se soubory

Vytvoření souboru
    o COPY CON [ soubor ]
    o Příklad :
    COPY CON dopis . txt
        + nebo
Kopírování souborů
    o COPY [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
    o COPY c:\faktury\fa01.txt c:\dokumenty\faktura.txt
    o COPY c:\faktury\fa*.txt a:\*.*
Přejmenování souborů - Rename
    o REN [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
Přesun souborů - Move
    o MOVE [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
Mazání souborů - Delete
    DEL [ soubor ]