Skočit na obsah

Zpracování grafiky a grafické systémy

OSNOVA

 1. Vektorová a rastrová grafika
 2. Podstata a využití
 3. Rastrové editory
 4. parametry a formáty rastrové grafiky
 5. Získávání a zpracování grafiky

Druhy grafiky

Rastrový obraz

struktura rastrového obrazu

rastr
 • obraz tvořen barevnými body uspořádaných do obdélníkové mřížky - rastru
 • zjednodušené získávání - skenováním, fotografováním
 • obtížná editace, ztráta kvality, velké objemy dat
 • Využití: grafika s jemnými barevnými přechody- fotografie
 • Formáty souborů: BMP, GIF, JPG, PCX, TIF

Vektorový obraz

struktura vektorového obrazu

vektor
 • objekt složen z jednotlivých grafických prvků - čáry, křivky, obrazce, barevné plochy, písmo
 • malé objemy dat
 • Vektor - udává polohu, tvar a velikost grafického objektu
 • Uzel - definiční bod vektorového prvku
 • Objekt - bod, úsečka, křivka, kružnice, oblouk, obdélník, obrys písma, ….
 • Využití: grafika s ostrými barevnými přechody- výkresy, schémata, vektorová písma - DPT, CAD, GIS
 • Formát souborů: CDR, DXF, DWG

Parametry rastrové grafiky

 • počet obrazových bodů reprezentující rastrový obraz
 • udává se jako jako počet pixelů na ose x a počet pixelů na ose y – např 800 x 600

Hustota rastru - DPI (dot peer inches)

 • počet obrazových bodů snímaných nebo zobrazených na jednotku délky (palec = 25,4 mm)
Tabulka 01

Barevná hloubka

 • daná rozsahem barevných hodnot nebo odstínů pro obrazový bod
 • udává se počtem bitů pro uložení informace o barvě obrazového bodu
Tabulka 02

počet barev - čísla za číslicí 2 jsou mocniny

Editace grafiky

 • otočení a převrácení, ořezání, změna rozměrů, konvertace grafiky
 • vylepšení obrazu: korekce úrovní, úprava barvy, vylepšení expozice, zaostření nebo rozmazání...
 • odstranění vad: šum, chromatická vada, soudkovitost, vinětace...
 • efekty: olejomalby, posterizace, negativ, protlačení...

Grafické editory

Rastrová grafika

 • Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, MS PhotoEditor

Vektorová grafika

 • Corel Draw, Adobe Illustrator, AutoCad